ידיעון משפטי

סוף ל-50% הנחה?

השלכות של פסק דין בילי האוס

עו"ד שושנה רבינוביץ ועו"ד עופר קיבש

כידוע, הצרכנים בישראל אוהבים מבצעים. חוק הגנת הצרכן והתקנות שתוקנו מכוחו מנסה, בין היתר, לעשות סדר באופן הצגת המבצעים לצרכן אבל עם חלוף השנים הולך ומתברר שהחוק לא נותן מענה ברור לסוגיות שונות בתחום הצרכנות בכלל ומבצעים בפרט.

קרא עוד »

חזרה לשגרה – מדריך להפעלת חנויות בעידן הקורונה

לאחר חודשיים של מצב חירום בו חנויות רבות נאלצו להפסיק את פעילותן, אנו יכולים לנשום לרווחה לאור הסרת ההגבלות הרבות והאפשרות לפתוח את מקומות המסחר מחדש. יחד עם זאת, לא מדובר בחזרה לשגרה שהכרנו לפני גל המגיפה, ויש להקפיד על עמידה בהוראות רבות אשר מטרתן לאפשר הפעלת המשק מחד ושמירה על בריאות הציבור ומניעת הדבקה בנגיף הקורונה מאידך. להלן מדריך קצר ותמציתי עם עיקר ההוראות המחייבות בעלי חנויות בהתנהלותם מול ציבור לקוחותיהם.

יובהר כי ככלל, על כל השוהים או מבקרים בחנויות, למעט ילדים מתחת לגיל 7 או אנשים עם מוגבלות, חובה לעטות מסיכה ואין לתת שירות למי שאינו עוטה מסיכה בהתאם.

קרא עוד »

קמעונאות וצרכנות – ניוזלטר ינואר 2020

סימון – תזונתי ("הסימון האדום") על מוצרי מזון
חובות בחנות מקוונת

ביום 1.1.20 נכנסו לתוקפן תקנות הגנה על בריאות הציבור (מזון) (סימון תזונתי), התשע"ח-2017. ("התקנות"). תקנות אלה מחייבות את היצרנים והיבואנים לסמן בחזית האריזה במדבקה אדומה מוצרים המכילים כמות גבוהה של שומן, סוכר ונתרן.

קרא עוד »

קמעונאות וצרכנות – ניוזלטר נובמבר 2019

"חוק הטכנאים" – פיצוי בגין איחור בהגעת נותן שרות 

סעיף 18 ג' לחוק הגנת הצרכן, מסדיר את המקרים בהם חייבים עוסקים נותני שירות במתן פיצוי בשל איחור של טכנאים ונציגים מטעמם למענו של הצרכן. מטרת הסעיף הינה למנוע את עיכובם של צרכנים בביתם בהמתנה ממושכת. להלן עיקרי הסעיף:

קרא עוד »

קמעונאות וצרכנות – ניוזלטר ספטמבר 2019

הנחיות משלימות לחובת גילוי בשל הקטנת מוצרים

ביום 11.7.19, פרסם הממונה על הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן (להלן: "הממונה") עדכון הנחיה בנושא חובות גילוי ואיסור הטעיה כאשר מוקטנת תכולת אריזתו של מוצר לאחר ששווק ונמכר באריזה עם תכולה גדולה יותר.

קרא עוד »

קמעונאות וצרכנות – ניוזלטר אוגוסט 2019

ביטול עסקאות מכר מרחוק – לרבות באמצעות קישור ייעודי באתר האינטרנט

כידוע, לפי חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "החוק"), עומדת לצרכן זכות לבטל עסקאות מכר מרחוק, גם מבלי שנפל בהן פגם. אם מדובר ברכישה של נכס, אזי העסקה ניתנת לביטול תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת החוזה, לפי המאוחר. אם מדובר ברכישה של שירות, אזי ניתן לבטל את העסקה תוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת החוזה לפי המאוחר וזאת, בתנאי שהביטול ייעשה לפחות תוך שני ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד בו אמור השירות להינתן.

קרא עוד »

קמעונאות וצרכנות – ניוזלטר יולי 2019

תנאי ביטול של שירותי תיירות שניתנים במלואם בחו"ל – על פי בחירת הצרכן

ביום 6.2.19 נכנס לתוקף תיקון 58 לחוק הגנת הצרכן שעיקרו הוספת סעיף 14ג2 לחוק, המאפשר לעוסק הישראלי להציע לצרכן עסקה למתן שירותי תיירות הניתנים כולם בחו"ל, הכוללת את תנאי ביטול העסקה הקבועים בחוק או את מדיניות הביטול של נותן השירות בחו"ל. מאחר והתיקון כבר בתוקף מספר חודשים אי עמידה בהוראותיו חושפת את העוסקים לעיצומים כספיים. להלן סקירה של עיקרי התיקון.

קרא עוד »

קמעונאות וצרכנות – ניוזלטר יוני 2019

חוק צמצום השימוש במזומן – השלכות על עסקים

חוק צמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018 (להלן: החוק) נכנס לתוקף ב-1.1.19. החוק חל על כלל המשק.
מטרת החוק הינה לצמצם את ההון השחור ולסייע במאבק בפעילות פלילית לרבות פשיעה חמורה, העלמות מס, הלבנת הון ומימון טרור. לשם כך, החוק קובע, בין היתר, הגבלות לעוסק על שימוש במזומן מעל 11,000 ₪, וכן קובע איסור על קבלת או מסירת שיקים פתוחים.

קרא עוד »

קמעונאות וצרכנות – ניוזלטר מאי 2019

עסקאות במרשתת – עסקאות מכר מרחוק

גל הקניות במרשתת הינו תופעה עולמית, שלא פסחה על ישראל, וכיום יותר ויותר צרכנים ישראלים מבצעים קניותיהם באמצעות אתרים במרשתת. בהתאם לכך, עוסקים רבים מעמידים לרשות הצרכנים את האפשרות לרכוש מוצרים ושירותים, באתרים שלהם, כאשר חלק מהעוסקים מציעים את מרכולתם בדרך זו בלבד. עסקאות במרשתת מוגדרות בחוק הגנת הצרכן כעסקאות מכר מרחוק, וחלות עליהן כללים ספציפיים. להלן מדריך תמציתי של כללים החובות:

קרא עוד »

למי שייכת חנות תכשיטים מקוונת? למעצבת או למנהל החנות?

שאלה זו נדונה בפסק דין שניתן לאחרונה בבית משפט המחוזי בתל אביב.

עובדות המקרה

מעצבת תכשיטים הקימה יחד עם איש שיווק חנות תכשיטים מקוונת במסגרת אתר etsy, שזהו אתר למסחר אלקטרוני לממכר עבודות יד ואמנות. השניים סיכמו בעל פה לשתף פעולה ובכלל זה כי המעצבת תעסוק בעיצוב ואספקת התכשיטים וכי מנהל החנות יטפל בכל הצד הלוגיסטי של תפעול החנות והקשר עם הלקוחות. הצדדים סיכמו על בלעדיות הדדית.

קרא עוד »

שליחת פרסומת ללקוחות רשת תכשיטים: אם ניתנה הסכמה – אין כל עילה לתביעה ייצוגית

לאחרונה דחה בית משפט השלום בפתח תקווה בקשה לאשור תובענה כתובענה ייצוגית כנגד רשת חנויות תכשיטים ושעונים רויאלטי. המבקשת טענה בבקשתה כי הרשת נוהגת לשלוח הודעות שיווקיות לטלפון הנייד שלה בניגוד לחוק התקשורת וחוק הגנת הפרטיות.

קרא עוד »

העליון דן בחוק הספאם ופיצוי ללא הוכחת נזק

תביעות בדבר שליחת הודעות פרסומת באמצעים אלקטרוניים (דואר אלקטרוני, SMS, הודעות מוקלטות) בניגוד לחוק התקשורת (חוק הספאם) מתבררות לרוב בבתי משפט לתביעות קטנות או בבית משפט השלום. לעיתים מוגש ערעור לבית משפט מחוזי ובמקרים מעטים מוגשת בקשת רשות ערעור לבית משפט העליון כאשר מדובר בסוגיה עקרונית.

בפסק דין 1954/14 אילן חזני נגד שמעון הנגבי (סיתונות מועדון דאיה ורחיפה במצנחים) בפני השופטים רובינשטיין, פוגלמן ועמית, נדונו שתי שאלות: ראשית, האם תובע מכוח חוק הספאם צריך להקטין את נזקיו באמצעות שליחת בקשה למפרסם להסיר את כתובת הדואר האלקטרוני שלו מרשימת תפוצה בה הוא נכלל ללא הסכמתו. שנית, מהי אמת המידה לפסיקת פיצוי מכוח החוק.

קרא עוד »

הצגת מחירים בחלונות ראווה ובוויטרינות של חנויות תכשיטים

לאחרונה אנו עדים לאכיפה מוגברת של הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן בכל הקשור להצגת מחירים לצרכן. הרשות רשאית להיטל עיצום כספי (כלומר קנס כספי) בגובה של 22,000 ₪ בגין אי הצגת מחיר כולל של מוצר המוצג לצרכן.

להלן ריענון של הנחיה ישנה של הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן בכל הקשור להצגת מחירים בחלון ראווה של חנויות תכשיטים:

קרא עוד »
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן