מבחר פרסומים מתוך ייצוג בכנסת


מבחר מתוך ייצוג בכנסת

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 39) (זיהוי טלפוני של עוסק), התשע"ד-2014 – של חבר הכנסת חיים כץ (כ/541)(פ/1065/19)

http://fs.knesset.gov.il/%5C19%5CCommittees%5C19_ptv_298194.doc

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – הגבלת זמן המתנה בשירות טלפוני), התשע"ד–2014, של חה"כ איתן כבל, דב חנין, מירי רגב, מאיר פרוש, יריב לוין, מאיר שטרית, אחמד טיבי (פ/2041/19)

http://fs.knesset.gov.il/%5C19%5CCommittees%5C19_ptv_283129.doc

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 36), התשע"ג-2012 (מ/620), בדבר מתן סמכויות לרשות להגנת הצרכן לאכיפה ופיקוח והטלת עיצומים כספיים

http://fs.knesset.gov.il/%5C19%5CCommittees%5C19_ptv_261413.doc

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 33), התשע"ב-2011, 12.6.2012 – אכיפה מנהלית בחוק הגנת הצרכן

http://www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/kalkala/2012-06-12.rtf

הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון – איסור התקשרות לצורך פרסומת), התשס"ה-2005 של חברת הכנסת גילה פינקלשטיין (פ/3070).

http://knesset.gov.il/protocols/data/rtf/kalkala/2005-06-06-01.rtf

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – ביטול עסקה ברוכלות ועסקת מכר מרחוק), התשע"ה–2015

https://oknesset.org/committee/meeting/11802/

https://oknesset.org/committee/meeting/12255/

פרסומים

"פורסם בספר החוקים: חובת משלוח מסרון לפני סיום עסקה לתקופה קצובה"

http://www.chamber.org.il/serviceslobby/legal/1857/59721/

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן