שושנה רבינוביץ | משרד עורכי דין Shoshana Rabinowitz | Law Office

דגל ישראל דגל הולנדדגל אנגליה

Search

מזכר נוסף לעוסקים – בנושא מאגר "אל תתקשרו אלי" מהי שיחה שיווקית

בהמשך למזכר שהוצאנו בדצמבר 2022 שמופיע כאן באתר המשרד, נבקש להוסיף הבהרה שהתקבלה מן הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן בעניין פרשנות הרשות לשאלה מהי "שיחה" שיווקית.

כאמור, ב- 1.1.23 נכנס לתוקף תיקון לחוק הגנת הצרכן, התשנ"א – 1981 האוסר על פנייה שיווקית טלפונית של עוסק למספרי טלפון שנרשמו במאגר "אל תתקשרו אלי" המנוהל על ידי הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן. הרשות הודיעה כי תחל את האכיפה על עמידה בהוראות החוק ב- 22.1.22.

מדובר בכל "פנייה שיווקית" שיש בה שיחה בין עוסק (או מי מטעמו) לצרכן במטרה להתקשר בעסקה, בין תוך כדי הפנייה ובין במועד מאוחר יותר, ובכלל זה הצעה לקבל נכס או שירות ללא תמורה, בהנחה או תוך מתן הטבה. "עוסק" הינו כל מי שמוכר נכס או נותן שירות דרך עיסוק, כולל יצרן.

עמדת הרשות היא כי גם העברת מסרים כתובים באמצעות וואטסאפ או SMS נכללת בהגדרה של "שיחה", זאת מאחר ומדובר בהעברת מסרים בו-זמנית, בין העוסק לצרכן, בדומה לשיחה קולית רגילה.

אין הכוונה למסרון שנשלח כדבר פרסומת כהגדרתו בסעיף 3א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב 1982 האוסר על משלוח דבר פרסומת באמצעים אלקטרוניים.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן