פרסום מבצעים – מכירה מיוחדת

מהי בעצם מכירה מיוחדת?

על פי חוק הגנת הצרכן זוהי מכירת לרגל סוף עונה, חיסול מלאי, מכירה לרגל אירוע מיוחד, מכירה שבה מוצעת לצרכן הטבה נוסף על הטובין או על השירותים בעבורם שילם או כל מכירה אחרת שבה מוצעים הטובין או השירותים של העסק, כולם או חלקם, במחירים מוזלים לתקופה מסוימת, שלא בדרך מתן הנחה לצרכן פלוני. כלומר, כל מכירה לציבור צרכנים בה ניתנת הנחה או הטבה לתקופה מסוימת. נציין כי הרשות  להגנת הצרכן ולסחר הוגן מקדמת תיקון לחוק  בנושא מבצעים ("מכירה מיוחדת"), אשר אמור להסדיר מספר סוגיות שכיום נתונות לפרשנות שונות.

  • פרסום של מכירה מיוחדת יכלול אילו טובין או שירותים כלולים בה ואילו אינם כלולים בה, מחירם של המוצרים לפני המכירה ואת שיעור ההנחה או המחיר לאחר ההנחה ואת תנאי המכירה המיוחדת (תקופת המבצע, חריגים וכדומה).
  • אם עלות המוצר הינה מעל 50 ₪ יצוין המספר המזערי של פריטים המוצעים ומספר הפריטים המוצעים בהנחה מרבית.

כללי אצבע לעריכת מבצעים

  • יש לפרסם את המחיר טרם ההנחה ואת המחיר לאחר ההנחה או את שעור ההנחה.
  • על גבי המוצר יוצג, ככלל, תמיד המחיר הרגיל של המוצר. מחירו לאחר הנחה  יש להציג על המוצר או, אם המבצע עד 35 ימים, ניתן להציגו על גבי שלאט בסמוך למוצר. על השלט יופיע המחיר הקודם והמחיר לאחר ההנחה.
  • במבצעים מסוג: 1+1 או "השני בחצי מחיר" חלים כללים מיוחדים הן לגבי פרסום והן לגבי הצגת מחיר, אך תמיד חשוב לגלות לצרכן את מהותו של המבצע באופן ברור ופשוט.

תווי קניה, שוברי זיכוי וקופונים

תווי קניה: חוק הגנת הצרכן מגדיר את תו הקנייה כמסמך הנרכש בכסף או בשווה כסף, המאפשר לאוחז בו לרכוש טובין או שירותים אצל עוסק, בסכום הנקוב בו, למעט כרטיס או מסמך המיועד לשימוש בעבור סוג מסוים של מוצר או שירות בלבד. עוסק המבקש להגביל את תוקף תו הקנייה, צריך לציין על התו באופן בולט, נוסף על שמו, גם את מועד ההנפקה ואת מועד פקיעת התוקף, ובלבד שתקופת תוקפו של התו לא תפחת מחמש שנים ממועד ההנפקה. הסכום הנקוב בתו הקנייה יהיה אחיד לגבי כל העוסקים המנויים בו. השימוש בתו הוא לרכישת טובין או שירותים הנמכרים על ידי העוסק שמכבד את התו, עד גובה הסכום הנקוב בו. לעיתים תווי קנייה נרכשים במחיר מוזל ביחס לערך הנקוב על גביהם (למשל תלושים בשווי של 1200 ₪ שנמכרים ב-850 ₪) המחוקק לא התערב בסוגית ההגבלות שמנפיק רשאי לקבוע למימוש התו והשאיר זאת כפררוגטיבה של העוסק המנפיק. עם זאת יש לגלות את ההגבלות על גבי התו או במסמך המצורף לו.

שובר זיכוי / שובר מתנה: החוק אינו מגדיר באופן  מדויק מהו שובר מתנה, אך קובע כי ההוראות החלות לעניין שובר זיכוי יחולו גם על שובר מתנה. הרציונל לכך הוא שקיימת זהות בין סוגי השוברים שכן, התמורה המלאה, שהיא הערך הנקוב על גביהם, שולמה מראש ובאמצעותם ניתן לרכוש מוצר או שירות בעתיד. ואלו התנאים שקובע החוק ביחס לשובר: השובר יודפס או ייכתב באופן שימנע את מחיקת הכתוב בו; הסכום הנקוב בשובר הזיכוי יהיה הסכום ששולם בעת ביצוע העסקה; השובר יהיה תקף לפחות שנתיים מיום מסירתו, מימושו לא יותנה בהצגת חשבונית ולא ניתן להגביל את מימושו (לדוגמא, לא ניתן להגביל את השימוש במבצעים שונים).

קופון: כרטיס או מסמך המיועד לשימוש בעבור סוג מסוים של מוצר או שירות בלבד הנקובים בו, לרוב, אצל עוסק אחד. לדוגמא: ארוחת בוקר בבית קפה, רכישת מוצר ברשת מסוימת וכדומה. לפי הוראות החוק וחוות דעת הרשות להגנת הצרכן – על מסמך זה לא חלות הוראות החוק בעניין שובר מתנה ותווי קניה. תוקפו ואופן מימושו נתונים לפררוגטיבה של העוסק. עם זאת, תנאים אלה חייבים להיות גלויים לצרכן בטרם רכישת הקופון.

תקנות ביטול עסקה קובעות כי שובר מתנה נחשב כמוצר שניתן להחזיר לעסק ולקבל החזר כספי. לעומת זאת תקנות ביטול עסקה לא חלות על תווי קנייה. לפי עמדת הרשות להגנת הצרכן, סיווג השובר הינו מבחן מהותי ועל כן לשם הניתן לשובר על ידי העוסק אין משמעות, אם על פי המבחן המהותי השם איננו הולם את תוכנו. 

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן