קמעונאות וצרכנות – ניוזלטר אפריל 2019

לקראת חג הפסח, ובשורת הקניות והשוברים שהוא מביא עמו, מצאנו לנכון להביא לעיונכם מדריך מרוכז בדבר ההבדלים בין סוגי השוברים הקיימים: תלושי השי, תווי הקנייה וקופונים וכן סקירה עניינית של הוראות החוק ביחס לאופן הצגת מחירי טובין.

תווי קנייה, שוברי מתנה וקופונים

תו קניה: חוק הגנת הצרכן מגדיר את תו הקנייה כמסמך הנרכש בכסף או בשווה כסף, המאפשר לאוחז בו לרכוש טובין או שירותים אצל עוסק, בסכום הנקוב בו, למעט כרטיס או מסמך המיועד לשימוש בעבור סוג מסוים של מוצר או שירות בלבד. עוסק המבקש להגביל את תוקף תו הקנייה, צריך לציין על התו באופן בולט, נוסף על שמו, גם את מועד ההנפקה ואת מועד פקיעת התוקף, ובלבד שתקופת תוקפו של התו לא תפחת מחמש שנים ממועד ההנפקה. הסכום הנקוב בתו הקנייה יהיה אחיד לגבי כל העוסקים המנויים בו.

השימוש בתו הוא לרכישת טובין או שירותים הנמכרים על ידי העוסק שמכבד את התו, עד גובה הסכום הנקוב בו. לעיתים תווי קנייה נרכשים במחיר מוזל ביחס לערך הנקוב על גביהם (למשל תלושים בשווי של 1200 ₪ שנמכרים ב-850 ₪) המחוקק לא התערב בסוגית ההגבלות שמנפיק רשאי לקבוע למימוש התו והשאיר זאת כפררוגטיבה של העוסק המנפיק. עם זאת יש לגלות את ההגבלות על גבי התו או במסמך המצורף לו.

שובר זיכוי / שובר מתנה: החוק אינו מגדיר מהו שובר מתנה, אך קובע כי ההוראות החלות לעניין שובר זיכוי יחולו גם על שובר מתנה. הרציונל לכך הוא שקיימת זהות בין סוגי השוברים שכן, התמורה המלאה, שהיא הערך הנקוב על גביהם, שולמה מראש ובאמצעותם ניתן לרכוש מוצר או שירות בעתיד. ואלו התנאים שקובע החוק ביחס לשובר: השובר יודפס או ייכתב באופן שימנע את מחיקת הכתוב בו; הסכום הנקוב בשובר הזיכוי יהיה הסכום ששולם בעת ביצוע העסקה; השובר יהיה תקף לפחות שנתיים מיום מסירתו, מימושו לא יותנה בהצגת חשבונית ולא ניתן להגביל את מימושו (לדוגמא, לא ניתן להגביל את השימוש למבצעים שונים).

קופון: כרטיס או מסמך המיועד לשימוש בעבור סוג מסוים של מוצר או שירות בלבד הנקובים בו, לרוב, אצל עוסק אחד. לדוגמא: ארוחת בוקר בבית קפה, רכישת מוצר ברשת מסוימת וכדומה. לפי הוראות החוק וחוות דעת הרשות להגנת הצרכן – על מסמך זה לא חלות הוראות החוק בעניין שובר מתנה ותווי קניה. תוקפו ואופן מימושו נתונים לפררוגטיבה של העוסק. עם זאת, תנאים אלה חייבים להיות גלויים לצרכן בטרם רכישת הקופון.

תקנות ביטול עסקה קובעות כי שובר מתנה נחשב כמוצר שניתן להחזיר לעסק ולקבל החזר כספי. לעומת זאת תקנות ביטול עסקה לא חלות על תווי קנייה.

לפי עמדת הרשות להגנת הצרכן, סיווג השובר הינו מבחן מהותי ועל כן לשם הניתן לשובר על ידי העוסק אין משמעות, אם על פי המבחן המהותי השם איננו הולם את תוכנו.

הצגת מחירים

מחיר הטובין הוא מידע חיוני ומהותי שעל הצרכן לדעת טרם התקשרותו בעסקה ועל כן, אופן הצגת המידע ביחס למחיר הוא קריטי, ונתון לביקורות קפדניות יעל ידי הרשות להגנת הצרכן.

עקרונות הצגת המחיר של טובין לפי חוק:

  • המחיר הכולל (לרבות המע"מ) יוצג על גבי המוצר או אריזתו, במקום נראה לעין, בספרות ברורות וקריאות ורק במטבע ישראלי ( למעט חריגים מעטים בהם ניתן להציג מחיר במטבע זר).
  • הוראות אלה חלות גם על טובין המוצגים בחלון ראווה.
  • המחיר המחייב הוא המחיר המוצג על הטובין, גם אם מחירם בקופה גבוה יותר.
  • במידה וקיים פער בין המחיר המוצג על גבי המוצר ובין מחירו בקופה, והעוסק סירב ללקוח לשלם את המחיר הנמוך יותר המוצג על המוצר, קיימת לצרכן גם זכות לפיצוי לדוגמה, ללא הוכחת נזק, עד לסכום של 10,000 ₪ אותה ניתן לממש במסגרת תביעה אזרחית.

לעניין שירות – בשירותי מספרה, מכבסה, בית אוכל ועינוג (הצגות תיאטרון, קולנוע קונצרט, דיסקוטק, מופעי מחול, ספורט וכיוצא בזה) ישנה חובת הצגת מחיר של השירות. במקרה זה יש להציג את המחיר בבית העסק במקום הנראה לעין ובספרות ברורות וקריאות.

תקנות הגנת הצרכן (כללים שונים לפרסום מחירי נכסים ושירותים), קובעות הוראות נוספות לגבי טובין מסוימים:

מצרכים מסוג אחד שאינם ארוזים, המוצגים למכירה בתפזורת בתוך מכל ומחירם אחיד ומתייחס ליחידה בודדת (כגון: עטים, עפרונות, מחקים, מוצרי סדקית וכיוצא באלה, אך למעט מוצרי טקסטיל והנעלה) – יש להציב שלט או תווית צמוד למכל בו הם מונחים או בסמוך אליו;

ירקות או פירות טריים בתפזורת – יש להציב שלט על המצרך או מעליו או להצמיד תווית למדף שמתחת למצרך ועליו מצוין המחיר ל- 1 קילוגרם.

פיצוחים או פירות מיובשים בתפזורת – יש להציב שלט על המצרך או מעליו, או להצמיד תווית למדף שמתחת למצרך ועליו מצויין המחיר ל-100 גרם.

חלב ושוקו, מפוסטר, טרי או עמיד – יש להצמיד תווית למדף שמתחת למצרך אליו מתייחס המחיר. לגבי תוצרת חלב ניגרת המונחת בתוך מקרר ואין אפשרות להציג את המחיר על המדף עצמו, ניתן להציגו על שלט אשר יתלה או יוצג בסמוך למקרר.

ביצים במגשים פתוחים – יש להציב שלט, שעליו מצוין המחיר לביצה אחת לפי גודלה, מעל המגשים או על ידי הצמדת תווית למדף שמתחת למגשים.

מצרכי מזון שלבקשת הצרכן ניתן לגביהם שירות של חיתוך או פריסה, או הנמכרים לפי יחידת מידה (כגון: גבינות, חמוצים, סלטים, נקניק, ממתקים, חלבה, עוגיות, עוגה, דברי מאפה וכיו"ב) – יש להציב שלט צמוד למצרך או תווית למדף שמתחתיו עם המחיר ל 1 ק"ג, 1 ליטר או ל 1/10 של אותה יחידת מידה.

מצרכים שאינם מזון ושניתן לגביהם לבקשת הצרכן שירות של חיתוך או שקילה (כגון: בדים, חבלים, מסמרים כבלים, חוטי חשמל, קוסמטיקה וכיו"ב) – יש להציב שלט צמוד למצרך עצמו או להצמיד תווית למדף שמתחת למצרך שעליו יוצג המחיר; המחיר יהיה ל-1 ק"ג, ל-1 מ' או למטר רבוע, או ל- 1/10 של אותה יחידת מידה.

מוצרים הנמכרים מאחורי דלפק מתוך המלאי ולצרכן אין גישה אליהם – אין צורך להציג מחירים על גביהם ודי בהעמדת קטלוג מחירים על הדלפק לעיון הצרכן.

בנוסף, חנות אשר שטחה, גדול מ-100 מטרים מרובעים, מחויבת גם בהצגת מחיר ליחידת מידה, קרי, המחיר הכולל ל-1 קילוגרם, 1 ליטר, 1 מטר. כאשר מחירם של מוצרי מזון ארוזים ומוצרי קוסמטיקה שמשקלם או נפחם קטן מ-1 ק"ג או 1 ליטר, יהיה ליחידת מידה של 100 גרם או 100 מיליליטר.

המחיר ליחידת מידה יסומן על גבי הטובין או אריזתם או על גבי תווית או שלט הצמודים למדף שמונחים עליו הטובין, במקום הנראה לעין ובספרות ברורות וקריאות באופן שניתן לייחס אותן בקלות לטובין.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן