קמעונאות וצרכנות – ניוזלטר ינואר 2020

 

הספים נקבעו בשתי מדרגות זמנים (פעימות) כאשר הראשונה מחייבת החל מ-1 בינואר 2020 והשנייה (הקבועה) תחול 12 חודשים לאחר מכן, היינו מינואר 2021.

פעימה ראשונה:

פריט סימון

כמות ב-100 גרם מזון מוצק

כמות ב-100 מ"ל מזון נוזלי

נתרן​

500 מ"ג​

400 מ"ג

סך סוכרים​

13.5 גרם​

5 גרם​

סך חומצות שומן רוויות​

5 גרם​

3 גרם​

פעימה שנייה:

פריט סימון

כמות ב-100 גרם מזון מוצק

כמות ב-100 מ"ל מזון נוזלי

נתרן​

400 מ"ג​

300 מ"ג​

סך סוכרים​

10 גרם​

5 גרם

סך חומצות שומן רוויות​

4 גרם​

3 גרם​

לפרטים נוספים ולנוסחן המלא של התקנות, להלן קישור לאתר משרד הבריאות

חובת הסימון תחול על יצרן או יבואן ועל מזון שיוצר או יובא מיום התחילה ואילך. התקנות הותקנו על ידי שר הבריאות ואכיפתן היא בידי משרד הבריאות.

חובות קמעונאי או משווק בחנות מקוונת

מאחר והתקנות אינן קובעות הוראות בנוגע לקמעונאי/משווק – בין אם בחנות פיסית ובין בחנות מקוונת שהוא מנהל והן גם אינן קובעות הוראות הנוגעות לחנות מקוונת של יצרן, פרסם הממונה על הרשות להגנת הצרכן וסחר הוגן ("הרשות") הנחייה אכיפה בנושא. להלן עיקרי ההנחיה:

 • עמדתם של הרשות ושל שירות המזון במשרד הבריאות הינה שפרטי הסימון התזונתי לפי התקנות הינם בגדר תכונות עיקריות של המוצר.
 • בחנות פיזית, הקמעונאי מציג את המוצר עם הסימון כפי שסופק על ידי היבואן או היצרן. בחנות מקוונת, בה נערכת עסקת מכר מרחוק, תחול חובה על המשווק (הקמעונאי) לגלות את הסימון האדום מכוח סעיף 14ג (א) לחוק הגנת הצרכן, המטיל חובה על גילוי את התכונות העיקריות של המוצר.
 • הממונה על הרשות אפשר לקמעונאים פרק זמן של חצי שנה להיערכות בהתאם לניתוח של הקשיים הלוגיסטיים הרגילים הייחודיים להם. הסיבה לכך היא כי, בשונה מהעמדת מוצרים למכירה בחנות הפיסית – שאינה מצריכה פעולת סימון על ידי הקמעונאי, "העמדת" מוצר תוך הצגת סימון אדום בחנות המקוונת מצריכה מהם זמן, לוגיסטיקה וטכנולוגיה, בוודאי בתקופה הראשונה לתחולת התקנות שבה צפויים להגיע בעת ובעונה אחת מוצרים רבים שיש צורך לגלות את פרטי הסימון שלהם.
 • לאור זאת, במהלך תקופת ההיערכות ייתכן מצב לפיו מוצרים יימכרו בחנות מקוונת ללא גילוי הסימון האדום, בעוד שהם נמכרים בחנות הפיסית עם הסימון כאמור. עם זאת, יש לזכור כי גם בחנויות הפיזיות יכול להיות שבפועל החל מה-1.1.20 יימכרו מוצרים זהים כאשר חלקם עם הסימון לפי התקנות וחלקם בלעדיו, לאור מועד הייצור והיבוא שלהם ומועד הגעתם למדף.
 • על כן, הממונה מנחה את הרשות שלא לבצע אכיפה של הוראות סעיף 14ג(א) לחוק – אי גילוי פרטים כאמור בשיווק מרחוק – במשך חצי שנה מיום 1.1.20.
 • בנוסף לכך, החל מיום 1.6.20, ככל שיגיע לאחת מחנויות הקמעונאי, משלוח של מוצר, שכבר מוצע למכירה בחנויותיו לרבות חנות מקוונת והוא מסומן לראשונה על פי התקנות, הקמעונאי יהיה חייב להעלותו לחנות המקוונת לא יאוחר מחודש ימים מיום הגעת המשלוח.
 • למען הסר ספק מוצר חדש שאינו קיים כלל על המדף בחנות פיזית או המקוונת, קרי אינו מוצע כלל למכירה בחנויות הקמעונאי כאמור, יוצע למכירה רק לאחר העלאת כל פרטי הגילוי בהם הוא מחויב, לרבות הוראות הסימון על פי התקנות.
 • האמור עד כה מותנה בכך כי כל עוד לא עודכנו באתר הסימונים עבור כל המוצרים המחויבים בסימון התזונתי החדש וכן בסימון סמל אדום, יפעל העוסק לעדכן את ציבור הצרכנים בחנות המקוונת כי יתכן ומוצר שיסופק לצרכן נושא סימון תזונתי חדש ו/או סימון בסמל אדום, על אף שסימון כאמור אינו מופיע עדיין בחנות המקוונת.
 • לגבי מוצרי מזון שעליהם יחולו התקנות רק בפעימה השנייה – קרי, ביום 1.1.21, ההנחיה תחול גם עליהם, כך שתקנה לקמעונאי הן היערכות אפריורית (חצי שנה) והן היערכות נקודתית (תקופת ה – 30 יום).
 • עם זאת, אי אכיפה לא תחול במקרה של חנות מקוונת של יצרן או יבואן אשר נחשב לעניין זה גם כקמעונאי, כגון:
 1. מותג פרטי שנמכר בחנות מקוונת של קמעונאי, אם הוא לעניין זה גם יצרן או יבואן של המוצר.
 2. לקמעונאי אשר מייבא בעצמו מוצרים אשר נמכרים אצלו בחנויות לרבות החנות המקוונת.
 • לעמדת הממונה, מאחר שבתרחישים אלה הקמעונאי משמש כיצרן או יבואן המוצר, קיימת ההנחה כי יש לו שליטה מלאה על סימון המוצר ומידע מלא באשר לחובות הסימון של המוצר והוא זה אשר מחויב לעמוד בהוראות התקנות. מכיוון שניתנה ליצרן או יבואן תקופת היערכות של שנתיים כאמור בתקנות, לכאורה לא קיימת הצדקה למתן הסדר אי אכיפה ביחס אליהם.

יובהר כי הסקירה לעיל מהווה סיכום של ההנחיה וכי יש להסתמך על לשון ההנחיה במלואה בלבד.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן