שושנה רבינוביץ | משרד עורכי דין Shoshana Rabinowitz | Law Office

דגל ישראל דגל הולנדדגל אנגליה

Search

קמעונאות וצרכנות – ניוזלטר מאי 2019

שלב השיווק – בעת הצגת המוצרים או השירותים באתר יש לוודא כי הפרטים הבאים יהיו גלויים: שם חברה, מספרה (ח.פ) וכתובת העסק; תכונות הנכס או השירות; מחיר הנכס או השירות ותנאי תשלום אפשריים; מועד ודרך אספקת הנכס או השירות; התקופה בה ההצעה תהיה בתוקף; מידע אודות האחריות ותנאי ביטול העסקה. כמו כן, עוסק חייב לפרסם גם את דמי המשלוח, אם ישנם. אם מדובר במוצר שחלה חובה לציין את מחירו ליחידת מידה – חובה זו חלה גם בהצגת המוצר באתר.

שלב ביצוע העסקה – יש לספק לצרכן לא יאוחר ממועד אספקת הנכס או השירות, חוזה או טופס גילוי נאות בו מצויינים הפרטים המהותיים לעסקה (חוזה), לרבות: שם העוסק; מספר החברה (ח.פ) וכתובת העסק; תכונות הנכס או השירות; מחיר הנכס או השירות ותנאי התשלום; אופן ביטול העסקה; שם היצרן וארץ ייצור; מידע אודות אחריות וכל תנאי נוסף שחל על העסקה.

ביטול העסקה – עסקאות מכר מרחוק זוכות להגנות רחבות ביותר וניתן לבטל את העסקה ולהחזיר את המוצר אף אם נעשה בו שימוש ההגנה היחידה העומדת לעוסק בעניין זה, הינה שהוא רשאי לתבוע את הפחת שנגרם בקשר למוצר.
עסקה של רכישת נכס שאין בו פגם, ניתנת לביטול תוך 14 ימים מיום קבלת הנכס או מיום קבלת החוזה, לפי המאוחר. חובת החזרת הנכס חלה על הצרכן.

עסקת שירות, שהיא עסקה חד פעמית, ניתנת לביטול תוך 14 ימים מיום עשיית העסקה, או מיום קבלת החוזה לפי המאוחר, בתנאי שביטול העסקה ייעשה לפחות תוך שני ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד בו אמור השירות להינתן.
עסקת שירות מתמשכת ניתנת לביטול בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה, או מיום קבלת טופס החוזה, לפי המאוחר, בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו. הצרכן ישלם את התמורה היחסית בעד השירות שניתן לו.

בגין ביטול עסקאות לעיל, יחזיר העוסק לצרכן את הסכום ששולם למעט דמי ביטול של 5% או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם. דמי הביטול כוללים הוצאות של העוסק בגין משלוח.

אם ההתקשרות היא עם צרכן בעל מוגבלות, עולה חדש או אזרח ותיק ונעשה שימוש בצ'אט או שהתקיימה שיחת טלפון עם נציג לשם השלמת העסקה, ניתן לבטל את העסקה תוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת החוזה או מיום קבלת המוצר, לפי המאוחר מבינהם.

מתי לא ניתן לבטל את העסקה – ברכישת טובין פסידים (מוצרים עם חיי מדף קצרים או מוצרים מתכלים); טובין שיוצרו במיוחד עבור הלקוח; מוצרים שניתן להעתיק כשאריזתם נפתחה.

ביטול שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי – ניתן לבטל תוך 14 ימים מיום עשיית העסקה ובלבד שמועד ביטול העסקה חל בתוך שבעה ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו השירות אמור להינתן. ביטול שירותי תיירות שניתנים במלואם מחוץ לישראל באמצעות נותן שירות מחוץ לישראל – עוסק רשאי להציע לצרכן שני מסלולים של השירות – עם זכות ביטול על פי החוק או ללא זכות ביטול.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן