שושנה רבינוביץ | משרד עורכי דין Shoshana Rabinowitz | Law Office

דגל ישראל דגל הולנדדגל אנגליה

Search

קמעונאות וצרכנות – ניוזלטר פברואר 2019

דגשים בנושא אופן פרסום מבצעים

לקראת יום האהבה הקרב ובשורת המכירות המיוחדות שהוא מביא עמו, בקשנו להעביר לכם מספר דגשים בנושא אופן פרסום מבצעים.

מהי בעצם מכירה מיוחדת? על פי חוק הגנת הצרכן זוהי מכירת לרגל סוף עונה, חיסול מלאי, מכירה לרגל אירוע מיוחד, מכירה שבה מוצעת לצרכן הטבה נוסף על הטובין או על השירותים בעבורם שילם או כל מכירה אחרת שבה מוצעים הטובין או השירותים של העסק, כולם או חלקם, במחירים מוזלים לתקופה מסוימת, שלא בדרך מתן הנחה לצרכן פלוני. כלומר, כל מכירה לציבור צרכנים בה ניתנת הנחה או הטבה לתקופה מסוימת.

פרסום של מכירה מיוחדת יכלול אילו טובין או שירותים כלולים בה ואילו אינם כלולים בה, מחירם של המוצרים לפני המכירה ואת שיעור ההנחה או המחיר לאחר ההנחה ואת תנאי המכירה המיוחדת (תקופת המבצע, חריגים וכדומה). אם המוצר מעל 50 ₪ יצוין המספר המזערי של פריטים המוצעים ומספר הפריטים המוצעים בהנחה מרבית.

כללי אצבע לעריכת מבצעים: יש לפרסם את המחיר טרם ההנחה ואת המחיר לאחר ההנחה או את שעור ההנחה. במבצעים מסוג: 1+1 או "השני בחצי מחיר" חלים כללים מיוחדים, אך תמיד חשוב לגלות לצרכן את מהותו של המבצע באופן ברור ופשוט.

דוגמא למבצע שיחסית קל לפרסם הוא מבצע לפיו יש 50% הנחה על המוצר השני מתוך מגוון של מוצרים, שמחירם הרגיל אינו זהה. במקרה כזה, על גבי המוצר יצוין המחיר הרגיל ובפרסום מספיק לציין כי יש 50% הנחה על מוצר שני, הזול מבניהם. כמובן שיש לגלות באופן ברור על אלו מוצרים המבצע חל. לעומת זאת, אם המבצע חל על מוצרים זהים ניתן לדעת מראש מה המחיר הרגיל של המוצר שהצרכן יבחר, ולפיכך יש לציין בפרסום גם את המחיר לפני ההנחה.

היחס בין מדיניות החזרת טובין לבין תקנות ביטול עסקה – הנחיה חדשה!

ציבור העוסקים ער לחובה לאפשר ביטול עסקה והחזר כספי לגבי מספר רב של מוצרים ובכלל זה כל מוצר ארוז שלא נפתח. במקביל לחובה גורפת זו קיימת הוראה להציג שלט מדיניות השבת טובין בעסק. קיומן של שתי ההוראות זו לצד זו, יצר בלבול בקרב עוסקים רבים ועל כן הוציא הממונה על הרשות להגנת הצרכן ולסחר ההוגן הנחייה המבקשת להבהיר את היחס ביניהן.

חובת גילוי מדיניות: חוק הגנת הצרכן קובע כי על העוסק לפרסם במקום בולט, מודעה המפרטת את מדיניותו לגבי החזרת טובין שלא עקב פגם. במידה והעוסק לא עשה כן, חזקה כי מדיניות העוסק היא מתן אפשרות להחזרת הטובין וקבלת החזר כספי. ישנם מוצרים שמוחרגים מחובת הגילוי כגון, מוצרי מזון, טובין שיוצרו במיוחד עבור הצרכן וטובין שניתנים להקלטה ולשכפול.

ביטול עסקה: תקנות הגנת הצרכן מחייבות לאפשר ביטול עסקה והחזר כספי של מוצרים ושירותים מעל 50 ₪. התקנות מחריגות מוצרים מסוימים באופן מפורש, למשל בגדי ים, תכשיטים מעל 3000 ₪, מוצרים בהזמנה מיוחדת ועוד.

לפי ההנחיה, על מוצרים שהתקנות לא יחולו לגביהם (למשל מוצרים מתחת ל-50 ₪) קיימת חובת גילוי מדיניות החזרות. לעומת זאת, לא תבוצע אכיפה נגד עוסק שלא גילה מה מדיניותו ביחס למוצרים המוחרגים בתקנות ביטול עסקה (למשל בגדי ים). עם זאת, ברגע שעוסק מפרסם מדיניות ביטול וולונטרית, על מוצרים שהוחרגו בתקנות ביטול עסקה, חובה לנהוג בהתאם למדיניות המוצהרת שלו ולאו, תחשב התנהלותו כהטעייה.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן