שימוש בסימן מסחר לתכשיטים


עובדות המקרה

ב-2008 נכרת הסכם מייסדים בין אסנת רייז לבין חברת בי. בי. די. או. ייעוץ בע"מ להקמת חברת "אסנת רייז – עיצוב תכשיטים בע"מ". במסגרת ההסכם הועברו דוכני תכשיטים של אסנת רייז אשר פעלו בקניונים שונים, לחברה.

בשנת 2010 , לאחר שהחברה נכנסה לקשיים כספיים, החליטו בעלי המניות לפטור את אסנת רייז מערבותה לחובותיה בתמורה להסכמתה למכור את החברה.

לאחר יציאתה מן החברה החלה אסנת רייז לפעול באופן עצמאי בייצור ושיווק תכשיטים בחוגי בית, ירידי אמנים ובאמצעות חשבון הפייסבוק שלה, תחת סימן המסחר "OS by OSnat Raiz".

החברה טענה כי הפעולות של אסנת מפרות את סימניה המסחריים של החברה ואת התחייבותה לא להתחרות עם החברה. החברה שלחה לאסנת רייז שלושה מכתבי התראה בהם דרשה לחדול מהשימוש בסימני המסחר. היא מצדה דחתה את הטענות.

מכאן שהחברה החליטה לתבוע את אסנת רייז בגין הפרת סימן מסחר מוכר היטב, גניבת עין, עשיית עושר ולא במשפט, הטעיית ציבור הצרכנים, גזל מוניטין, תיאור כוזב, הפרת התחייבות שלא לעשות שימוש במותג של החברה והפרת התחייבות שלא להתחרות עמה.

במסגרת התביעה ביקשה החברה לצוות על אסנת רייז עוד טרם בירור התביעה לחדול מהשימוש בסימן המסחר ובעיסוק המתחרה עם החברה. בית משפט דחה את הבקשה.

דיון

בית משפט התייחס תחילה לצורך בצו מניעה זמני וקבע כי צו כאמור יינתן אך ורק כאשר קיים צורך דחוף למנוע נזק בלתי הפיך או חמור מאד העלול להתרחש בתקופה שבין הגשת התביעה ועד למתן פסק הדין. במקרה שלפנינו, החברה ידעה על ההפרה ארבעה חודשים ועל כן הבקשה לסעד זמני בעיתוי זה יש בה משום שיהוי.

לעניין טענת הפרת סימן המסחר, קבע בית משפט כי השוואה בין סימני המסחר של החברה לבין אלה של אסנת רייז אינם דומים עד כדי הטעיה. הסימן של החברה נקרא Osnat, (עם O"" גדולה) ותחת השם כתוב : "תכשיטים שאוהבים". לעומת זאת, אצל אסנת רייז כתוב by osnat raiz כאשר האותיות OS גדולות יותר ומופיעות בצבע זהב.

ההשוואה בין סימן הנטען להיות מפר לבין הסימן שבבעלות החברה נעשית על פי מבחן המראה, הצליל ושאר הנסיבות.

בית משפט מציין כי על אף שייתכן כי השימוש בשם אסנת על ידי שני הצדדים שעוסקים באותו תחום, יגרום לציבור לחשוב שיש קשר ביניהם, אסנת רייז משתמשת בשמה הרשמי וכל עוד היא עושה שימוש בשמה בתום לב, אין מקום למנוע ממנה לעשות כן.

עוד נקבע כי אין חולק שאסנת רייז עסקה בייצור ושיווק תכשיטים עוד קודם להקמת החברה ובמסגרת החברה. על כן, כל עוד לא הוסכם בין הצדדים שהיא תחדל מייצור תכשיטים ושיווקם או שימוש בשמה המלא, היא רשאית לעשות זאת בעת שהיא משווקת תכשיטים ובלבד שתנקוט בצעדים סבירים לבדל את תכשיטיה מאלה של החברה.

באשר לטענת הפרת התחייבותה של אסנת שלא להתחרות עם החברה קבע בית משפט כי חלפה לה תקופת ההתחייבות לאסור תחרות שנקבע בין הצדדים. עוד ציין בית משפט שההסכם בין הצדדים קבע כי ההיפרדות ביניהם לא יפגע בחופש העיסוק של אסנת וכי בכל מקרה ערוצי השיווק שלה, חוגי בית, פייסבוק וכדומה, שונים מאלה של החברה שמוכרת את תכשיטיה כאמור בדוכנים בקניונים.

(פסק דין מבית משפט מחוזי בתל אביב-יפו מיום 289 מאי 2016, ת"א 17669-11-15 אסנת רייז-עיצוב תכשיטים בע"מ נ' אסנת רייז, בפני השופט מגן אלטוביה. בשם המבקשת עוה"ד יוסי מרקוביץ ונתנאל אגו. בשם המשיבה עוה"ד תמיר גליק וירון שלומי)

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן